ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


Odluka o donošenju Sl. Vjesnik BPŽ 22005

VJESNIK02-2005.pdf


Razvoj i uređenje naselja list1

1.1.1. Razvoj i uređenje naselja_list1.pdf


Razvoj i uređenje naselja list2

1.1.1. Razvoj i uređenje naselja_list2.pdf


Cestovni, željeznički i riječni promet list1

1.2.1. Cestovni, željeznički i riječni promet_list1.pdf


Cestovni, željeznički i riječni promet ist2

1.2.1. Cestovni, željeznički i riječni promet_list2.pdf


Pošta i telekomunikacije list1

1.3. Pošta i telekomunikacije_list1.pdf


Pošta i telekomunikacije list2

1.3. Pošta i telekomunikacije_list2.pdf


Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti list1

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti_list1.pdf


Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti list2

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti_list2.pdf


Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina list1

3.1.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina_list1.pdf


Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina list2

3.1.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina_list2.pdf


Elektroenergetika list1

3.1.2. Elektroenergetika_list1.pdf


Elektroenergetika list2

3.1.2. Elektroenergetika_list2.pdf


Vodoopskrba i korištenje voda list1

3.2.1. Vodoopskrba i korištenje voda_list1.pdf


Vodoopskrba i korištenje voda list2

3.2.1. Vodoopskrba i korištenje voda_list2.pdf


Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja list1

3.2.2. Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja_list1.pdf


Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja list2

3.2.2. Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja_list2.pdf


Obrada, skladištenje i odlaganje otpada list1

3.3. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada_list1.pdf


Obrada, skladištenje i odlaganje otpada list2

3.3. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada_list2.pdf


Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja list1

4.1.1. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja_list1.pdf


Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja list2

4.1.1. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja_list2.pdf


Područja posebnih ograničenja u korištenju list1

4.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju_list1.pdf


Područja posebnih ograničenja u korištenju list2

4.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju_list2.pdf


Područja posebnih uvjeta korištenja list1

4.2.1. Područja posebnih uvjeta korištenja_list1.pdf


Područja posebnih uvjeta korištenja list2

4.2.1. Područja posebnih uvjeta korištenja_list2.pdf


Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite list1

4.2.2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite_list1.pdf


Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite list2

4.2.2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite_list2.pdf