ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE

ODLUKA O DONOSENJU NOVA GRADISKA IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

  G-NG-GUP-1a.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

G-NG-GUP-1b.pdf


MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

G-NG-GUP-2a.pdf


MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

G-NG-GUP-2b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

G-NG-GUP-31a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

G-NG-GUP-31b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

G-NG-GUP-32a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

G-NG-GUP-32b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

G-NG-GUP-33a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

G-NG-GUP-33b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

G-NG-GUP-34a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

G-NG-GUP-34b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA

G-NG-GUP-35a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA

 

G-NG-GUP-35b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA

G-NG-GUP-36a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA

G-NG-GUP-36b.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA

G-NG-GUP-41a.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA

G-NG-GUP-41b.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

G-NG-GUP-42a.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

G-NG-GUP-42b.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA

G-NG-GUP-43a.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA

G-NG-GUP-43b.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

G-NG-GUP-4a.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

G-NG-GUP-4b.pdf