ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Naselje Urije


4.1. UVJETI GRADNJE I


4.1. UVJETI GRADNJE I.pdf

4.2. UVJETI GRADNJE II

4.2. UVJETI GRADNJE II.pdf

PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-IS-1-1.pdf

2.5. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA - TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-IS-2-2.pdf

PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-IS-3-1.pdf

2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-IS-3-2.pdf

2.3. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-IS-4-1.pdf

2.6. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-IS-4-2.pdf

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-KN-1-1.pdf

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU2-02844-R01-ZP-3-1.pdf

Odluka o donošenju

Novogradiski glasnik 1_2009.pdf

Pravo na pristup informacijama izvješće za 2019. g.