ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik(2001)


Odluka o donošenju PPBPŽ Izvornik

Odluka o donošenju PPBPŽ Izvornik.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

BPZ-PPU-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. Promet 2.1.1. Cestovni promet

BPZ-PPU-2-21-211.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. Promet 2.1.2. Željeznički promet 2.1.3. Riječni promet 2.1.4. Zračni promet

BPZ-PPU-2-21-212-213-214.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. Promet 2.1.5. Pošta i telekomunikacije

BPZ-PPU-2-21-215.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.2. Energetski sustav 2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

BPZ-PPU-2-22-221.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.2. Energetski sustav 2.2.2. Elektroenergetika

BPZ-PPU-2-22-222.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. Vodnogospodarski sustav 2.3.1. Vodoopskrba

  BPZ-PPU-2-23-231.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. Vodnogospodarski sustav 2.3.2. Odvodnja otpadnih voda

BPZ-PPU-2-23-232.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. Vodnogospodarski sustav 2.3.3. Korištenje voda, uređenja vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

BPZ-PPU-2-23-233.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

BPZ-PPU-2-24.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

BPZ-PPU-3-31-311.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

BPZ-PPU-3-31-312.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Uvjeti korištenja 3.2.1. Uređenje zemljišta

BPZ-PPU-3-31-321.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Uvjeti korištenja 3.2.2. zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

BPZ-PPU-3-31-322.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Uvjeti korištenja 3.2.3. Područja i dijelovi primjena planskih mjera zaštite

BPZ-PPU-3-31-323.pdf