ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

5. Izmjene i dopune(2020) PROČIŠĆENI TEKST


Prostorni plan BPŽ-pročišćeni tekst (Sl.vj. BPŽ 45-20)

sluzbeni_vjesnik_BPZ_25-20.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-KN-1-1.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. PROMET 2.1.1. CESTOVNI PROMET

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-1-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1.PROMET 2.1.2. ŽELJEZNIČKI PROMET 2.1.3. RIJEČNI PROMET 2.1.4. ZRAČNI PROMET

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-1-2.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. PROMET 2.1.1. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-2-1.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.2. ENERGETSKI SUSTAVI 2.2.1. PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-3-1.pdf


2. INFRASTUKTURNI SUSTAVI 2.2. ENERGETSKI SUSTAVI 2.2.2. ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-3-2.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 2.3.1. VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-4-1.pdf


3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI 2.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-4-2.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 2.3.3. KORIŠTENJE VODA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-4-3.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.4. OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-5-1.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. UVJETI KORIŠTENJA 3.1.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-ZP-1-1.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.2.PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 3.2.3. PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE SA KARTOM EKOLOŠKE MREŽE

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-ZP-1-5.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. UVJETI KORIŠTENJA 3.1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-ZP-2-1.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 3.2.1. UREĐENJA ZEMLJIŠTA, HIDROMELIORACIJE

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-ZP-3-1.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 3.2.2. ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-ZP-3-2.pdf