ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

5. Izmjene i dopune(2020)


ODLUKA O DONOŠENJU

Odluka o donošenju 5.IID PP BPZ_Sl.vj.BPZ 39-20.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-KN-1-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. PROMET 2.1.1. CESTOVNI PROMET

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-1-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.1. PROMET 2.1.2. ŽELJEZNIČKI PROMET 2.1.3. RIJEČNI PROMET 2.1.4. ZRAČNI PROMET

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-1-2.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.4. OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-IS-5-1.pdf


3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 3.2.3. PODRUČJA I DJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE SA KARTOM EKOLOŠKE MREŽE

HR-ISPU-PPZP-00012-R06-ZP-1-5.pdf