ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune(2008)

ODLUKA O DONOŠENJU S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE

BPZ-PPU-2-ODLUKA-D.pdf


1. Korištenje i namjena prostora

BPZ-PPU-2-1.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.1. Promet 2.1.1. Cestovni promet

BPZ-PPU-2-2-21-211.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.1. Promet 2.1.2. Željeznički promet 2.1.3. Riječni promet 2.1.4. Zračni promet

BPZ-PPU-2-2-21-212-213-214.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.2. Energetski sustavi 2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

BPZ-PPU-2-2-22-221.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.2. Energetski sustavi 2.2.2. Elektroenergetika

BPZ-PPU-2-2-22-222.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.3 Vodnogospodarski sustav 2.3.1. Vodoopskrba

BPZ-PPU-2-2-23-231.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštita prostora 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

BPZ-PPU-2-3-31-311.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštita prostora 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

BPZ-PPU-2-3-31-312.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštita prostora 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

BPZ-PPU-2-3-32-323.pdf