ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

6. Izmjene i dopune(2023) Pročišćeni tekst


Pročišćeni tekst PP BPŽ_Sl.vj. BPŽ-01-2024

Pročišćeni tekst PP BPŽ_Sl.vj._BPŽ-01-2024.pdf


0. NULTA KARTA

HR-ISPU-PPZP-00012-R07-0.pdf


1. Korištenje i namjena prostora

1. Korištenje i namjena prostora.pdf


2.1.1. Cestovni promet

2.1.1. Cestovni promet.pdf


2.1.2. Željezički promet 2.1.3. Riječni promet 2.1.4. Zračni promet

2.1.2. Željezički promet 2.1.3. Riječni promet 2.1.4. Zračni promet.pdf


2.1.5. Pošta i telekomunikacije

2.1.5. Pošta i telekomunikacije.pdf


2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina.pdf


2.2.2. Elekroenergetika

2.2.2. Elekroenergetika.pdf


2.3.1. Vodoopskrba

2.3.1. Vodoopskrba.pdf


2.3.2. Odvodnja otpadnih voda

2.3.2. Odvodnja otpadnih voda.pdf


2.3.3. Korištenje voda, uređenja vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

2.3.3. Korištenje voda, uređenja vodotoka i voda, melioracijska odvodnja.pdf


2.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

2.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada.pdf


3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja.pdf


3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju.pdf


3.2.1. Uređenje zemljišta-hidromelioracije

3.2.1. Uređenje zemljišta-hidromelioracije.pdf


3.2.2. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

3.2.2. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja.pdf


3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite sa kartom ekološke mreže

3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite sa kartom ekološke mreže.pdf


4.1. Lokacija Okučani - Bodegraj

4.1. Lokacija Okučani - Bodegraj.pdf


4.2. Lokacija Cernik - Cernik, Baćin Dol

4.2. Lokacija Cernik - Cernik, Baćin Dol.pdf


4.3. Lokacija Podcrkavlje - Glogovica, Dubovik

4.3. Lokacija Podcrkavlje - Glogovica, Dubovik.pdf


4.4. Lokacija Slavonski Brod - Slavonski Brod

4.4. Lokacija Slavonski Brod - Slavonski Brod.pdf


4.5. Lokacija Vrpolje - Vrpolje

4.5. Lokacija Vrpolje - Vrpolje.pdf