ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune(2012)


Odluka o donošenju 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije

Odluka o donošenju 4.I&D PPBPŽ_VJESNIK-09-2012.pdf


0.1. Nulta karta -popis točaka izmjena i dopuna

PPBPZ-4-0.pdf


1. Korištenje i namjena prostora

PPBPZ-4-1.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

PPBPZ-4-10.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

PPBPZ-4-11.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

PPBPZ-4-12.pdf


3.2. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 3.2.1. Uređenje zemljišta/hidromelioracije

PPBPZ-4-13.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

PPBPZ-4-15.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.1. Promet 2.1.1. Cestovni promet

PPBPZ-4-2.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.1 Promet 2.1.2. Željezički promet 2.1.3. Riječni promet 2.1.4. Zračni promet

PPBPZ-4-3.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.1. Promet 2.1.5. Pošta i telekomunikacije

PPBPZ-4-4.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.2. Energetski sustavi 2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

PPBPZ-4-5.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2.2. Energetski sustavi 2.2.2. Elektroenergetika

PPBPZ-4-6.pdf


2. Infrastrukturni sustavi 2. Vodnogospodarski sustav 2.3.1. Vodoopskrba

PPBPZ-4-7.pdf


3. Infrastrukturni sustavi 2.3. Vodnogospodarski sustavi 2.3.2. Odvodnja otpadnih voda

PPBPZ-4-8.pdf