ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune(2005)


ODLUKA O DONOŠENJU S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE

BPZ-PPU-1-ODLUKA-D.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.2. Energetski sustavi 2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

BPZ-PPU-1-2-22-221.pdf


3. Uvjeti korištenja i zaštita prostora 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

BPZ-PPU-1-3-32-323.pdf